Publicacions

Inscripcions obertes 2022

No et quedis a fora, sol•licita més informació.

Revista Redes

La revista va ser fundada pel nostre director, el Juan Luis Linares, i el director de l’Escola Vasco-Navarra, Roberto Pereira.

REDES és l’òrgan oficial de difusió i producció científiques de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas sistémicas. Es proposa convertir-se en la revista científica d’accés obert més important en el món hispà i latinoamericà, en l’àmbit de la teràpia familiar i el model relacional-sistèmic.

Revista Mosaico

Tenim l’orgull de dir que Javier Ortega, destacable membre del nostre equip docent, es l’actual director d’aquesta revista científica.

MOSAICO és un mitjà de difusió d’activitats científiques i de promoció de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF), així com d’articles i investigacions relacionades amb l’àmbit de la teràpia familiar i el pensament sistèmic-relacional. Des de fa uns anys compta amb la col•laboració de la Societat Portuguesa de Terapia Familiar.

Articles publicats pels nostres docents

¿Qué significa tener una pareja? (Campo – Linares)

El trastornos límite de la personalidad: Diagnóstico e intervención desde la perspectiva sistémica (D’Ascenzo & Campo)

Infidelidad Conyugal. Algunas dificultades de manejo en la terapia de pareja (Campo)

Historias para no dormir. El maltrato institucional en la atención al menor (Linares)

Del discurso profesional al discurso familiar. Caminos y desvíos (Ramos)

La evaluación de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria tres años despúes (Soriano et al)

La reagrupación familiar: ¿Qué dice la literatura? (Cárdenas)

Pasos para una psicopatología relacional (Linares & Soriano)

Construcción de la alianza terapéutica en un caso de terapia familiar con un miembro con Trastorno Límite de la Personalidad (D’Ascenzo et al)

Familias Maltratantes (Moratalla)

La Terapia Familiar Sistémica en el trastorno mental grave (Moratalla & Schlanger)

La especie prematura. Apostilla filosófica en torno a las diferencias. (Ortega)

Estratégias y técnicas para aumentar la intensidad terapéutica (Ortega & Lema)