L’Escola

Inscripcions obertes 2022

No et quedis a fora, sol•licita més informació.

La Nostra Història

Neix durant els anys vuitanta, a la Unitat de Psicoteràpia del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau.

L’escola va ser fundada per Juan Luis Linares i Carmen Campo, els quals fan confluir les influències sistèmiques apresses de figures com Minuchin, Sluzki i Colapinto en les seves visites a Barcelona a finals dels anys setanta, i de les estances de Juan Luis Linares a Palo Alto, Milà i Roma a principis dels anys vuitanta.

El pensament sistèmic de l’Escola es nodreix dels fonaments estructurals i comunicacionalistes de la teràpia familiar i s’ha desenvolupat en un context clínic-psiquiàtric i d’educació universitària. A això es va afegir una sensibilitat social i crítica, ressonància dels anys previs a la lluita per la reforma psiquiàtrica.

El nostre principal objectiu és capacitar als alumnes per les Intervencions Sistèmiques en contextos no clínics (Social, educatiu, sanitari, judicial, institucional…) i, especialment, la seva formació professional en Teràpia Familiar i de Parella.

Allò que ens caracteritza

El segell característic de l’Escola de Teràpia Familiar Sant Pau és la investigació i exploració de les bases relacionades dels trastorns mentals greus, entre els quals s’ha de destacar depressions, psicosi i trastorns límit, així com l’abordatge de situacions socials complexes entorn del maltractament familiar, els contextos judicials i les famílies multiproblemàtiques.

Els professionals de l’escola són docents acreditats, amb àmplia experiència en la formació de professionals, la intervenció sistèmica i la teràpia en àmbits clínics, socio-sanitaris i educatius. A més, compten amb nombrosos escrits i investigacions científiques que aporten al camp de la teràpia familiar.

Objectius

El nostre principal objectiu és capacitar als alumnes per les Intervencions Sistèmiques en contextos no clínics (Social, educatiu, sanitari, judicial, institucional…) i, especialment, la seva formació professional en Teràpia Familiar i de Parella.

La nostra metodologia de formació

La pedra angular del nostre programa de formació en teràpia familiar és la pràctica terapèutica amb famílies que demanen atenció al servei de psicoteràpia de l’Hospital Sant Pau, i per aquest vincle amb l’Hospital comptem amb una activitat clínica constant que materialitzem amb fins acadèmics i d’investigació.

Les nostres múltiples aules es troben interconnectades pels miralls unidireccionals de les cambres Gesell, les quals compten amb un sistema de gravació audiovisual, on els alumnes poden veure el desenvolupament dels dispositius terapèutics des dels seus inicis fins el fina, a més de poder filmar-los i revisar-se a si mateixos quan exerceixen com a terapeutes.

Aquesta metodologia d’observació és la joia de la corona del model sistèmic i s’ha convertit en la més important (i revolucionària) aportació al patrimoni tècnic de la teràpia. Això ens permet estructurar els nostres programes de formació sobre un nucli pràctic d’activitat clínica amb supervisió directa.

L’observació comença des del primer any de formació, perquè els alumnes es familiaritzen amb el model i puguin assumir responsabilitats com a terapeutes a partir del segon any de formació (sempre amb supervisió directa).

Les sessions de teràpia són precedides per una presessió en la qual el grup i el supervisor ajuden al terapeuta i coterapeuta a diagramar el treball que es realitzarà en el dia, en finalitzar comença el treball postsessió on es recapitula allò que acaba de succeir, tot allò per garantir la màxima qualitat durant el procés d’aprenentatge L’espai teòric es desenvolupa immediatament després del clínic, dirigit pel mateix docent que ha actuat com a supervisor.

Alhora comptem amb un programa teòric íntegrament associat als processos de pràctica professional, per tant, el material clínic que s’acaba de treballar i observar dona cos als conceptes teòrics. A més comptem amb potents especialistes internacionals, especialitzats en temes concrets, convidats per dictar seminaris, tallers i conferències, per completar les classes regulars desenvolupades pels mateixos docents de l’escola.

Després d’anys de negar o relativitzar la seva necessitat, la teràpia familiar ha acabat acceptant la importància d’una formación centrada en la persona del terapeuta, pel que oferim una formació vivencial-experiencial que inclou el treball sobre la mateixa família del terapeuta, el genograma, les pors habilitats comunicacionals, l’acompliment del treball en grup i el maneig dels diferents contextos relacionals actuals.

Per últim, comptem amb un espai de tutories individuals on es treballen les dificultats que poden suposar-li a l’alumne els seus propis esdeveniments vitals i les peculiaritats del procés de formació.

Xarxa institucional

Presentem les diferents escoles amb les quals connectem, on els nostres alumnes poden rotar i potenciar els seus plans d’estudi.

A Espanya:

 • Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar. Bilbao. (Roberto Pereira)
 • Escuela Sistémica Básica Avanzada. Cartagena. (Ana Caparrós, Conchi Caro)
 • Grupo Dictia. Valencia. (Xavier Bou)
 • Centro para el Estudio de la Terapia Relacional Sistémica. Málaga. (Luis Torremocha)
 • Grupo Zurbano. Madrid. (Norberto Barbagelata, Alfonsa Rodríguez Rodríguez)

A Europa

 • Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Génova, Italia. (Lia Mastropaolo y Piergiorgio Semboloni)
 • Centro per lo Studio e l’Applicazione della Psicologia Relazionale. Prato, Italia (Gianmarco Manfrida, Alessandra Melosi)
 • I.E.F.C.O.S.- Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Roma, Italia. (Luigi Cancrini, Maurizio Coletti, Luigi Onnis)
 • Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains. Bruselas, Bélgica. (Mony Elkaïm, Edith Goldbeter, Jacques Pluymaekers)
 • Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Florencia, Italia. (Rodolfo de Bernart)
 • Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia. Scuola Mara Selvini di Terapia Famigliare. Milán, Italia. (Matteo Selvini)

A Amèrica

 • Roberto Clemente Family Guidance Center. Nueva York, EEUU (Jaime Inclán)
 • Universidad de La Frontera. Temuco, Chile (Mariana Castillo Taucher)
 • Escuela Sistémica Argentina. Buenos Aires, Argentina (Marcelo Ceberio, Horacio Serebrinsky)
 • Instituto Tzapopan. Guadalajara, México. (Raúl Medina)
 • Fundaterapia. Bogotá, Colombia. (Regina Giraldo)
 • Escuela Sistémica de Chile. La Serena, Chile. (Sandro Giovanzzi)
 • Centro Peruano de Terapia Familiar y de Pareja. Lima, Perú. (Luis Elías)
 • Instituo Peruano de Orientación Psicológica. Lima, Perú. (David Villareal)

Som membre fundador de la cambra de les Escoles de Formació de European Family Therapy Association (EFTA), y estem acreditats per formar Experts en Intervencions Sistèmiques i Terapeutes de família i parella per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).
En nuestra trayectoria también hemos fundado una revista, actualmente vigente, dedicada a la terapia familiar e intervenciones sistémicas (REDES), y somos promotores/fundadores de RELATES, asociación internacional que convoca más de 20 escuelas alrededor del mundo.